Word vriend van The Stolz Quartet

Word vriend van The Stolz

The Stolz Quartet is een wens, een droom en een waagstuk. Met concerten A la Carte op topniveau betrekt The Stolz het publiek op een unieke manier bij kamermuziek. Met deze aanpak wil The Stolz een bijdrage leveren aan vernieuwing van de concertpraktijk en klassieke muziek op een andere manier over het voetlicht brengen.

Vrienden van The Stolz steunen die aanpak. Met uw vriendenbijdrage kan The Stolz Quartet de droom waarmaken.

Marieke-schut-1Vrienden hebben een streepje voor

Als vriend wordt u eens per jaar ontvangen op de vriendendag en krijgt u regelmatig een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws over The Stolz Quartet. Ook kunt u gebruik maken van reductiekaarten voor concerten waar leden van The Stolz in andere bezettingen te horen zijn.
De musici van The Stolz Quartet delen graag hun expertise met u in de vorm van een ensemble coaching of een workshop. Elke honderdste vriend krijgt bovendien een gratis huisconcert!

Hoe word ik vriend?

Maak uw jaarlijkse bijdrage van honderd euro over op rekeningnummer 19.84.32.208 t.n.v. Villa Stolz, o.v.v. “Vrienden van The Stolz”.

Enkele fiscale aspecten:

Schenkingen door een particulier zijn volledig aftrekbaar vanaf € 60,- per jaar. Bedrijven kunnen ook belastingvrij schenken, namelijk minimaal € 227,- en maximaal 6% van hun winst.

Ons bestuur bestaat uit:

Andrea van der Meer, voorzitter
Paul Willems, penningmeester
Bert van den Boomen, secretaris